poniedziałek, 15 lipca 2024 r.

imieniny:Henryka, Igi, Włodzimierza

25°

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

 

Ważne informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy:

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Na terenie powiatu wejherowskiego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - telefon 58 572 94 40 (czynny całą dobę), który koordynuje działania związane z oganizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy, udziela wszelkich informacji na ten temat oraz zbiera deklaracje chęci pomocy od osób prywatnych, firm oraz organizacji pozarządowych, które w jakikolwiek sposób chciałyby wesprzeć obywateli Ukrainy.

 

Punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

1.  Dworzec PKP Gdańsk Główny, ul. Podwale Grodzkie 1, tel. 734 117 307 (8.00-20.00), mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

2. Gdańsk, ul. Dolna Brama 8 (8.00-20.00), http://ukraina.gdanskpomaga.pl/

3. Dworzec Gdynia Główna, ul. Plac Konstytucji 1 (8.00-20.00), tel. 539 010 589, mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

4. Punkt recepcyjny – Hostel Dom Harcerza, ul. Za Murami 2/10  Gdańsk, tel. 734–117–307, mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl 

5. Punkt recepcyjny – ul. Wały Piastowskie 24 Gdańsk, tel. 734–117–307, mail: infoukraina.pomorskie@gdansk.uw.gov.pl

6. Koordynator ds. kierowania uchodźców, tel. 58 30 77 772, mail: koordynator.ukraina@gdansk.uw.gov.pl   

7. Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

Link

 

Bezpłatna infolinia w języku ukraińskim

Firma PwC uruchomiła bezpłatną infolinię w języku ukraińskim z informacjami dotyczącymi pytań związanych z legalizacją pobytu, pracą, podatkami, opieką zdrowotną i tranzytem do innych krajów UE, tel. +48 519 062 999.

 

Legalizacja pobytu

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Link

 

Informacje dla obywateli Ukrainy

Na stronie rządowej dodstępne są szczegółowe informacje dla uchodźców z Ukrainy związane m.in. z pobytem, pracą, opieką zdrowotną oraz pomocą prawną.

Link

 

Praca

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zaprasza pracodawców do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym przybywają do naszego kraju.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PUP w Wejherowie:

Link

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie powstał punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy. Pracownicy urzędu informują obywateli Ukrainy jaką pomoc mogą otrzymać oraz pomagają w znalezieniu zatrudnienia poprzez pośrednictwo pracy. Pracodawcy natomiast mogą otrzymac informację o aktualnych zasadach zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Link

Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na wortalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • rynek pracy w Polsce,
 • pomoc w innych obszarach,
 • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Link

Rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl

Ulotka w języku polskim

Ulotka w języku ukraińskim

 

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

W ramach akcji Ukrainie Adwokatura, w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum Pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi - tel. 609 187 900, w którym pełnione są dyżury w godz. 9-20. Centrum  zapewnia tłumaczy.

Link

Koordynatorzy Pomocy Prawnej dla osób z Ukrainy - Pomorska Izba Adwokacka

adw. Adriana Duks-Taniewska nr tel. 602 711 486, adres e-mail kancelaria@duks.pl

adw. Antoni Koprowski nr tel. 502 031 149, adres e-mail antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl

Opieka medyczna

Uchodźcy z Ukrainy mają bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

W przypadku choroby należy zgłosić się do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwonić tel. 800 190 590 – rozmowa także po ukraińsku i rosyjsku.

W godz. od 18.00 do 8.00 oraz w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, pod numerem telefonu  800 137 200 (rozmowa po ukraińsku i rosyjsku) można uzyskać poradę lekarza przez telefon.

Szczegółowe informacje na stronie www.nfz.gov.pl

Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy od Dimedic

Przychodnia Dimedic w Łodzi oferuje bezpłatną pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy. Konsultacje mogą się odbywać zdalnie i stacjonarnie. W przychodni działa infolinia (tel. 42 239 20 50) w języku ukraińskim od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-20.00.

Szczegółowe informacje

Dostępne formy świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych dla uchodźców

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zamieścił materiały informacyjne dotyczące dostępnych form świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych dla uchodźców w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Link

 

Nadanie numeru PESEL oraz profilu zaufanego obywatelom Ukrainy

Od 16 marca rusza rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i mieć nadany numer PESEL.

Dnia 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono specustawę regulującą kwestię udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium
tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań
wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, mogą od 16 marca składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać w dowolnym urzędzie gminy. Formularz można pobrać przez internet lub też skorzystać z gotowych wydruków, które znajdują się w urzędach. Podczas składania wniosku należy dodatkowo okazać dokument, który potwierdzi tożsamość osoby wnioskującej.

Wniosek w języku ukraińskim

Wniosek w języku rosyjskim

Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Szczegółowe informacje

 

Pomoc finansowa ONZ dla uchodźców w Polsce
 
UNHCR, czyli urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców oferuje wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy. Kwalifikujący się uchodźcy, którzy zarejestrują się w programie, otrzymają 710 zł miesięcznie przez co najmniej trzy miesiące, z dodatkowymi 610 zł na każdego członka gospodarstwa domowego (limit 4 osoby), do maksymalnej kwoty 2540 zł na gospodarstwo domowe na miesiąc.
Komu może zostać przyznana pomoc?
O pomoc finansową mogę ubiegać się osoby, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.
 
WNIOSEK
 
 
Szczegółowe informacje:
 

Ulotka dotycząca korzystania z pomocy UNHCR

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) przygotowało specjalną ulotkę na temat pomocy pieniężnej dla osób, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski 24 lutego 2022 r. lub później.

informacje

Ulotka znajduje się na dole strony, w plikach do pobrania.

Darmowa komunikacja miejska

Miasta Gdańsk, Gdynia i Wejherowo, które organizują komunikację miejską na obszarze Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wspólnie podjęły decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy dotkniętych wojną na wschodzie. Darmowe przejazdy obowiązują do 30 kwietnia 2022 r. i mogą odbywać się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

 • paszportu ukraińskiego ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022 r.,
 • karty pobytu uchodźcy,
 • tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowo od poniedziałku, 28 lutego 2022 r., do odwołania obywatele Ukrainy dotknięci wojną mogą bezpłatnie podróżować pociągami regionalnymi na terenie całego województwa pomorskiego. Bezpłatne przejazdy dotyczą pociągów Polregio oraz SKM. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

Obywatele Ukrainy mogą odbywać nieodpłatne przejazdy w klasie 2 pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC w komunikacji krajowej. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

 

Chcesz pomóc Ukrainie - pomagaj mądrze!

Rząd uruchomił mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl został uruchomimy formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą.

 

Spotkania on-line dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Pomorskich spotkaniach on-line dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną”. Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu, w czwartki na platformie zoom w godzinach 18.00-20.00. Mają pomóc w budowaniu jak najlepszych relacji między nowymi mieszkańcami naszego regionu i goszczącymi ich Pomorzanami. Organizuje je Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pierwsze spotkanie już 14 kwietnia. Spotkania poprowadzi je doświadczona psycholożka, Hanna Hakiel, która od wielu lat pracuje w Niemczech z uchodźcami.

Link do spotkania

 

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi)

Odzież i okrycie:

 •     Koce zwykłe i termiczne
 •     Śpiwory
 •     Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 •     Materace
 •     Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 •     Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

 •     Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 •     Dezodoranty
 •     Pasta do zębów
 •     Szczoteczki do zębów
 •     Grzebienie
 •     Bielizna damska, męska, dziecięca
 •     Podpaski
 •     Pampersy
 •     Pieluchy dla dorosłych
 •     Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 •     Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 •     Worki na śmieci
 •     Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 •     Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

 •     woda
 •     żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 •     batony (w tym energetyczne),
 •     bakalie, orzechy,
 •     konserwy,
 •     makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 •     narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

 •     Zapałki
 •     Baterie, powerbanki
 •     Oświetlenie, w tymlatarki
 •     Świece
 •     Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).

 
Przekaż 1,5% w powiecie wejherowskim
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe warunki znajdzies w Polityce Prywatności